Reorganizace klanu v Demokratický je přístupna pro vůdce klanu v nastaveních jeho práv pomocí tlačítka „Reorganizovat klan“, pokud počet členů bude 15.


Bonusy členům demokratického klanu:

  • Zrychlení osvojení vědy +250/hod
  • Prostornost skladiště a rezervace klanu + 25%
  • Přírůstek obyvatelstva v každém obydlí +3/hod

Když se klan stává Demokratickým, na hlasování lze poslat tyto otázky:
- Znovuzvolení vůdce klanu
- Impeachment vůdce klanu
- Přijetí hráče do klanu
- Vyloučení hráče z klanu
- Rozpuštění klanu
- Libovolná otázka.

Jeden hráč může nabídnout pouze jednu otázku pro hlasování v každé přístupné pro něho skupině. Než se neskončí hlasování z této otázky, nelze poslat na hlasování další otázku.

Automatická iniciace otázky znovuzvolení vůdce klanu bývá jednou za 90 dnů.
První znovuzvolení probíhá za 90 dnů od okamžiku reorganizace klanu.
Další znovuzvolení za 90 dnů po ukončení předchozích voleb.

Znovuzvolení nelze stornovat, například, pokud vůdce se odstranil nebo předal někomu svá práva, počitadlo stejně funguje.
Datum provedení voleb nezáleží na tom, kdo je teď vůdce klanu: hráč, který byl zvolen nebo hráč, kterému zvolený hráč předal své právo.
Hlasování trvá 3 dny nebo končí se, pokud většina hráčů v klaně hlasovalo za stejného kandidáta. Po ukončení hlasování mizí.
Vůdcem klanu se stává kandidát, který získal největší počet hlasů.
Pokud dva nebo více kandidátů získali stejný počet hlasů, probíhá druhé kolo hlasování. 2. kolo také trvá tři dny nebo se končí dříve, pokud většina hráčů v klaně hlasovala za stejného kandidáta.
Pokud v 2. kolu oba kandidáti získávají stejný počet hlasů, vůdcem klanu stává hráč, který má vyšší celkový žebříček.
Bývalý vůdce klanu ztrácí svá práva.
Vítězce stává novým vůdcem klanu se všemi právy.

Zvláštní práva («Pokladní», «Válečný ministr») která měli jiní členové klanu, zůstávají u nich až nový vůdce to nezmění.
Pokud nikdo nehlasoval, hlasování nemění nic a vůdce zůstává.

Znovuzvolení vůdce klanu může iniciovat jakýkoliv člen klanu.
Impeachment nelze iniciovat za х dnů před hlasováním, kde х - trvalost hlasování.
Hlasování probíhá 3 dny od okamžiku obdržení hráči nebo se končí dříve, pokud většina hráčů v klaně už hlasovala. Vůdce klanu také může hlasovat.

V demokratickém klanu pozvat nového hráče do klanu může každý člen klanu.
Každý člen klanu může poslat maximálně 1 pozvání současně.
Po přijetí pozvání v Diplomatickém sboru, objeví se u kandidáta časovač hlasování za přijetí do klanu.
Než vyprší tato doba nemůže hráč odmítnout svůj souhlas a přijmout pozvání do jiného klanu.
Hlasování trvá 3 dny z okamžiku obdržení otázky hráči nebo se končí dříve, pokud většina hráčů v klaně hlasovala.

Iniciovat vyloučení hráče z klanu může jakýkoliv člen klanu.

Iniciovat vyloučení Vůdce klanu nelze.

Hlasovaní trvá 3 dny z okamžiku obdržení otázky hráči. Hlasovat také může i hráč kterého chtějí vyloučit.
Pokud hráč zůstal v klanu, tlačítko iniciace vyloučení hráče se objeví znovu.
Pokud hráč získá právo stát vůdcem klanu po začátku hlasování o jeho vyloučení z klanu, hráč se vylučuje z klanu, a právo vůdce klanu přechází k hráči bližšímu podle žebříčku.

V demokratickém klanu iniciovat rozpuštění klanu jako dříve může jenom vůdce klanu.
Hlasování trvá 3 dny z okamžiku obdržení otázky hráči.
Pokud se klan zůstal, objevuje se tlačítko iniciace.
V demokratickém klanu iniciovat libovolnou otázku může pouze vůdc klanu.