Zvláštnosti ras:

Démoni - suroví a chladnokrevní stvoření tmy. Přebývají v Mrtvých zemích - bezduchých spáleništích vulkánů, kde se naučili s velkou rychlostí, ve srovnání s jinými rasami, těžit kámen. Démoni spojili pod svými vlajkami různé vojiny Tmy — draky, kostry, lichy, ale nejvíce vynikajícím vojínem je mezi nimi žoldnéř Demonessa. Má nejsilnější útok ve srovnání s jinými žoldnéři jiných ras. V dohodě s Temnými elfy nashromažďují síly, aby jednou provždy sebrat moc ve říši.

Temní elfové. Část elfů kdysi dávno byla vyhnána do podzemí Prokletých lesů. Přizpůsobili se tmě, změnili svůj vzhled a vzali si sloužit obyvatele podzemí – jako výsledek se objevila nová rasa. Temní elfové dobře získávají dřevo a železo. Jejich bojoví Mágové dosáhli takového vrcholu ve svém umění, že během útoku vlastnění nejlépe odolávají věžím nepřítele. Také jejich mágové rychleji cvičí. V dohodě s Démony.

Mírumilovná rasa Elfů si zvolila místem svého bydlení pohádkové Kouzelné lesy s vysokými vodopády. Tomuto plemenu nikdy nechybí stavební materiály – má největší těžbu dřeva. A samozřejmě pověsti o zázračných uzdraveních Elfijských léčitelů jsou známé daleko za hranicemi jejich zemí. Jsou v přátelských vztazích s Rytíři.

O odvaze rasy Rytířů skládají pověsti, ale nic se nesrovná s množstvím pověstí o jejich lásce ke zlatu. Rytíři mají největší efektivitu těžby zlata a největší kapacitu batohů u Nosičů mezi jinými rasami. Pro chránění svých nesčetných pokladů staví nejprostornější skladiště. Také jejich zvláštností je vysoká rychlost dobývání trav. Jsou v přátelských vztazích s Elfy.

Nemrtvý bývají labyrinty žaláře po staletí. Nyní, když se dobrodruzi vrhli na průzkum podsvětí, touží Nemrtví proměnit svět světla v temnotu. Pomocí schopnosti oživit padlé příšery v bitvě doplňují své řady mrtvých. Také zvýšili kořist pro dřevo a kámen, чcož pomáhá rychle obnovit jejich města. Jsou v alianci s temnými Elfy a Démony.