V Podzemí najdete jak Vnější vlastnění, tak Podzemní vlastnictví - Baraki.



Vnější vlastnictví lze detekovat jak ve studii Kingdom, tak ve studiu Podzemní a budou viditelné na obou buňkách.

Baraki lze zjistit pouze prozkoumáním Podzemí.

Chcete-li poslat vědce do podzemí, otevřete Expediční sbor a zaškrtněte políčko Podzemí vedle souřadnic buňky



Nemůžete vyslat misi z jiných měst. Podzemní mise lze odesílat pouze prostřednictvím Doly, Lom nebo Hlavní město.


Proto při pokusu o odeslání průzkumníka do Podzemní z nevhodného vlastnictví se zobrazí upozornění:



V žaláři je pokuta za trvání všech podzemních misí - plus 25%.

V případě vyslání podzemních misí z hlavního města bude udělena další pokuta za trvání misí - plus 15 minut.


Můžete dočasně odstranit pokutu „+ 25%“ pomocí Turnajové služby