Mise Dohled dovoluje dohlížet na přemísťováním cizích oddílů (udělat momentální snímek okna misí vlastnění). Iniciace mise se uskutečňuje z menu mapy království při kliknutí na cizím vlastnění.

Pro odeslání mise je třeba:

  • existence vizionářů (připravují se v budově Věž vizionářů)
  • dostatečný dosah působení vizionářů v souladu s vědou
  • otevřená brána nebo tunel ve Vašem vlastnění

Okno odeslání. Vybíráte množství posílaných Vizionářů. V komboboxu výběru vlastnění odeslání je možné vybrat jakékoli své vlastnění odeslání.

«Dohled» není misí, nezobrazuje se v seznamu misí a nepodléhá omezení na počet misí. Děj probíhá okamžitě.

ři dohledu probíhá boj mezi vizionáři hráče a zrcadly protivníka. Pokud máte více vizionářů, než zrcadel u protivníka, získáváte možnost se podívat na kopii okna misí hráče s misemi jenom ohledně pozorovatelného vlastnění v tento moment.
otom — každé zrcadlo s pravděpodobností 30 % vraždí 1 vizionáře. Každý vizionář s pravděpodobností 1 % vraždí 1 zrcadlo.

Zprávu dohledu je možné uložit ve zprávách.