Zaklínadla dlouhotrvajícího účinku, které vytvořil něčí hrdina, jsou zobrazená na nosiči pomocí piktogramů použitých zaklínadel , stejných zaklínadlu v záložce zaklínadel.
  • Zaklínadla, použité na vlastnění, jsou zobrazená ve vlastnění zleva vertikálním sloupkem piktogramů symetricky pořadí stavění.
  • Zaklínadla, použité na hrdinu - v okně s panenkou hrdiny, zleva jedním sloupkem podél panenky hrdiny.
  • Zaklínadla, použité na hráče - horizontálním řádkem nad garnizonou dole na obrazovce ve všech vlastněních
  • Zaklínadla, není důležité na koho byla použitá, ale působí v boji (ovlivňují boj) - v okénku boje zvláštním řádkem pod vojsky příslušného hráče.

Okamžitá zaklínadla z záložky zaklínadel netvoří piktogramy použitých zaklínadel.

Při špionáži piktogramy zaklínadel na vlastnění-nositeli jsou zobrazené při 1. úrovni přístupu.
Na hrdinovi-nositeli jsou ukazovány při obdržení přístupu do panenky hrdiny pomocí špionáže nebo vizionářů.

Pokud použité na hrdinu zaklínadlo působí na vlastnění také, tehdy, pokud hrdina je v misi, působit nebude.