Mise Špionáž se dovoluje podívat na vlastnění protivníka. Iniciace mise se uskutečňuje z menu mapy království kliknutím na cizím vlastnění.

Pro odeslání mise je zapotřebí:

  • přítomnost špionů (trénují se v budově Gilda špionů)
  • dostatečný dosah působnosti špionů v souladu s vědou

Okno odeslání. Vybíráte množství posílaných Špionů. V komboboxu výběru vlastnění odeslání můžete vybrat jakékoliv vlastnění odeslání.

Špionáž není misí, nezobrazuje se v seznamu misí a nepodléhá omezení na počet misí. Děj se uskutečňuje okamžitě.

Při špionáži probíhá boj mezi Vašimi špiony a antišpiony protivníka.
Pokud v špehovaném vlastnění nejsou antišpioni – tehdy špioni dostanou 4 úroveň přístupu.
Jestli 100 špionů potkají odpor 10 antišpionů – v průměru zahyne 3 špiona a 1 antišpion.

V okamžíku zahájení boje porovnává se počet Vašich špionů a antišpionů nepřítele, stanoví se, jestli dostanete možnost momentálně prohlédnout momentku vlastnění hráče, pokud ano, tehdy s jakou úrovní přístupu (viz. tabuli níže).
4. úroveň – je nejvyšší. Máte přístup k veškeré informaci o vlastnění hráče.
3. úroveň – nemáte přístup k informaci o vojsku v útočišti, a o vojsku výpomoci v spojeneckých slotech, nemůžete vejít uvnitř budov.
2. úroveň – nemáte přístup k informaci o vojskách v garnizóně a vědě.
1. úroveň přístupu - můžete uvidět jen informaci o zásobách v bance vlastnění a počet a rozmístěni zaujatých budovami buněk.


Pravděpodobnosti získání úrovní přístupu podle převahy špionů nad antišpiony, v %:

není přístup 1. úroveň 2. úroveň3. úroveň4. úroveň
0% Špionů od antišpionů (antišpionů je velmi mnoho)70 30 00 0
50% Špionů od antišpionů (špionů 2krát méně)50 45 5 0 0
100% Špionů od antišpionů(síly jsou totožné) 2050 25 5 0
200% Špionů od antišpionů (špionů 2krát více) 0 10 25 60 5
400% Špionů od antišpionů (špionů 4krát více) 0 0 0 50 50

Zprávu špionáže je možné uložit ve zprávách.