V jakémkoli městě jsou 4 obce, v nichž bude také možné stavět budovy po zlepšení hlavní budovy do maximální úrovně, otevření brány a osvojení vědy „Zkoumání obcí“.

V obcích dobývající budovy pracují rychleji o 30% (bonus obce), než postavené uvnitř městských hradeb. Ale o obce kromě Vás usilují Vaše nejbližší sousedé po království.
Pokud jsou města na hranicích různých království, jejich obce nejsou společné a neovlivňují se navzájem.

PŘÍKLAD: Na obrázku ve městě v buňce 14 (777) jsou společné obce s městem v buňce 6 (Nová Rudňa)
Ostatní obce město dělí v buňce 14(777) s buňkami 4,5,6,13,15,22,23,24.

Jestli někdo postavil budovu ve společné obci, tato budova se bude odrážet červenou barvou v sousedních městech, pro něž je tato obce společná.

PŘÍKLAD: Budovy města z buňky 6 (Nová Rudňa) jsou zobrazeny červenou barvou ve městě z buňky 14(777)

Toto nepřekáží Vám postavit budovu v této obci na volné buňce. Zároveň vaše budovy se budou odrážet u souseda taky červenou barvou.

Budovy v obcích mohou být zničeny misí Zničení budov v obcích.
Budovy uvnitř městských hradeb se nedá zničit.