Nový hrdina 1. úrovně má tři základní návyky osvojené si do 1. úrovně.
Podle růstu hrdiny, stávají mu přístupné 2 návyky za každou úroveň, hráč může vybrat jaké návyky bude si osvojovat dále. Popis všech návyků je na stránce Třídy hrdinů.
Nelze si osvojovat návyky během obklíčení.


Návyky hrdinů jsou dvou druhů.
Aktivní návyky tvoří zaklínadla v záložce zaklínadel.

Pasivní návyky stále působí, dávají pasivní účinek, ale souvisí s hrdinou.

Zpřesnění některých pasivních účinků:
Aby spustil návyk „Zajetí duší“ pro zajaté musejí stačit nosiči.
Aby spustil návyk „Nekromancie“ pro vojska udělaná žoldnéři musejí stačit nosiči.

Pokud hrdina opouští vlastnění, pasivní návyk přerušuje své působení.
Nosič působení návyku může být svůj hrdina nebo vlastněním ve kterém se hrdina nachází.
Návyky nepůsobí pokud hrdina je ohromen.