Questy (úkoly) dává poradce, nacházející se v pravém dolním rohu obrazovky. Questy nejsou povinné. Totiž, jestli jste nesplnili nějaký quest – toto nebude vadit dostávat další úkoly.
Kliknutím na jeho zobrazení se otevírá okno Aktuální s záložkou - Splněné questy.

Po splnění úkolu, který dal poradce, musíte zase vejít k němu za Odměnou. Pro obdržení odměny klikněte na tlačítko „Odměna“.
Jestli v textu questu je napsáno udělat nějaké činy, které jste splnili dříve, budete muset je zase opakovat, aby poradce přezkoumal Vaše úsilí a dal Odměnu.

Odměnu určitých questů nemůžete vzít během obklíčení Vašeho hlavního města. Ku příkladu, to jsou odměny, dávající velké množství vojsk nebo odměny, které okamžitě ukončují stavbu budov.

Quest „Zaštíta Starobylých“.#

Starobylí přicházejí za tři hodiny po tom, jak stiskněte v questu Obdržet odměnu.
Na bojových serverech starobylí stojí u Vás ve slotech výpomoci 14 dní, a na hornických 60 dní.
Pokud hráč nezacházel do hry více než 8 dní – starobylí odcházejí dříve.

Jestli během cesty k vám vojsk starobylých uzavřete bránu – starobylí stejně přijdou k Vám do města.

Po příchodu Starobylí zaujímají 1 slot výpomoci u vás ve vlastnění.
Pokud ve městě jsou obsazeny všechny sloty výpomoci, Starobylí nebudou moci dojít k vám do města. Proto pokud jsou na cestě – postarejte se o volném slotu výpomoci.

Pokud u Vás už stojí jedná výpomoc Starobylých, a vy jste pozvali druhou – nestanou do stejného, ale do jiného. Proto se musíte postarat o to, abyste uvolnili oba sloty výpomoci.

Quest „Monstra jako dárek“.#

Výjimka: Monstra odmítnou útočit na Archizříceniny (7. úrovně).

Questy „Poloha dolu\šachty“#

Algoritmus je takový:
Pokud jsou vlastnění, kterým zbývá žít více než 30 dní,
- zpočátku se otevírají volné, nejbližší k jakýmkoli městům hráče
- pokud taková nejsou, tehdy nezaujatá doly v jakémkoli místě serveru
- pokud taková nejsou, nejbližší zaujatá
- pokud taková nejsou, obsazená v jakémkoli místě serveru
- pokud taková nejsou, odměna se nedostává ihned, píše se – zkuste dostat odměnu později.Medaile#

Podle určitých questů Vám mohou vydávat jako dárek Medaile nebo Řády veteránů frakční války, bohatého a silného klanu, ničitele monster, veterána obchodu, špionáže, dobyvatele dolů atd.
Prohlédnout si dárky je možné z mapy království naměřením myši na vlastnění hráče, který má dárek.

Seznam medailí podle zásluh:

Bronz Stříbro Zlato
Medaile
„Veterán frakční války“
Vyznamenání
„Veterán frakční války“
Medaile „Ničitel monster“

Seznam medailí podle questů-rekordů:

Bronz Stříbro Zlato
Medaile „Veterán Záštity bohů“
Medaile „Veterán-lupič"
Medaile „Veterán-dobyvatel dolů“
Medaile „Veterán-přepravce“
Medaile „Veterán-ničitel“
Medaile „Veterán-dobyvatel jezer“
Medaile „Veterán společných útoků"
Medaile „Veterán špionáže“
Medaile „Veterán-obchodník“
Medaile „Veterán-dobyvatel otroků“


Questy „První Válka s monstry“. Od první do třetí části – za každou etapu mise Aratogl vydá Vám svitek-licenci, který bude ukazovat všem, že jste s důležitým úkolem a hotovi se spojit s jinými panovníky, kteří mají stejný svitek pro plnění této mise.


Po opakujících se odměnách je všeobecné pravidlo:
Jestli u hráče už působí odměna se stejným číslem bonusu (%) za dobu, následující odměnou se doba prodlužuje.
Jestli se bonus liší, odměna se přidává, ale neprodlužuje se.
Tohle pravidlo se netyká odměn, které získává mentor za splněné questy svých učňů, sečtou se s jinými odměnami.


PŘÍKLAD, pokud jsou různá %:
odměna - 50% do 6. května
odměna - 30% do 4. května

PŘÍKLAD, pokud jsou stejná %:
odměna - 50% do 10. května