Přírůstek obyvatelstva se zabezpečuje:

  • Hlavní budovou
  • budovami Obydlí
  • rozmnožování volného obyvatelstva. Rozmnožování volného obyvatelstva na hodinu = 0,04*(volné_obyvatelstvo)

Podívat se čím zabezpečuje přírůstek obyvatelstva v každém vlastnění lze v Hlavní budově tohoto vlastnění.

Přírůstek obyvatelstva je omezen kapacitou všech Obyydlí + Hlavní budovy. Počet obytných míst si můžete prohlédnout také v Hlavní budově.

Obyvatelstvo ve vlastněních se může nacházet i nad limit obytných míst (například jste oloupil/a nebo přivezl/a obyvatelstvo z jiného vlastnění), tehdy jeho nadbytek začíná umírat s určitou rychlostí. Čím větší nadbytek — tím vyšší rychlost umírání. Začínají umírat volní, kdy volní dochází – umírají zaměstnaní. Zaměstnaní umírají se stejně pravděpodobnou nahodilosti ve všech budovách.
Formule:
Za 1 hodinu při přeplnění v X bude umírat lidí: Х * (0.01717 + 0.00002828 * Х)
Je vypočítaná tak, že při 100 zbytečných umírá 2% na hodinu, při 10 000 zbytečných umírá 30% na hodinu, při 3000 - 10% na hodinu.

Pokud se ve vlastnění objeví více než 150 000 obyvatelů, nadbyteční se umírají bez upozornění.

Volné obyvatelstvo zvyšuje přírůstek zlata přes obchodní krámky, a množí se rychleji, pokud je ho mnoho, ale mohou ho ukrást.

Zaměstnané obyvatelstvo činí dělníci(vědci) a stavitelé. Stavitelé jsou potřební pro výstavbu, zlepšení a opravu budov. Dělníci jsou potřební pro zabezpečení plnohodnotné práce dobývacích budov. Jestli začaly budovat dvě budovy s neúplným počtem stavitelů, při ukončení výstavby jedné budovy – chybějící stavitelé přejdou do jiné budovy, a zbyteční do volného obyvatelstva.

Přerozdělovat dělníky a stavitele v budovách je možné pomocí příslušných jezdců v budovách.

Pokud ve vlastnění nejsou zaplněna všechna dělnická a stavitelská místa a je volné obyvatelstvo – je možné je poslat pracovat pomocí tlačítka Zaplnit budovy staviteli a Zaplnit budovy dělníky.