Záložka zaklínadel #

Jak se dostat do záložky (dvě varianty):
  • Kliknout na zobrazení hrdiny. To je jedna ze záložek v pravé části okna hrdiny.
  • Záložka zaklínadel se otevírá kliknutím v kruhovém menu království na poli nebo na vlastnění.

Jak se zaklínadlo objeví v záložce zaklínadel#

Zaklínadla dávají svitky a aktivní návyky.
  • Zaklínadla od návyků
Objevují se v záložce zaklínadel po osvojení příslušného návyku hrdiny.
  • Zaklínadla od svitků
Když svitky jsou ve vaku hrdiny, příslušné zaklínadla se objevují v záložce zaklínadel.
Vedle piktogramu svitku v záložce zaklínadel se ukazuje počet zaklínadel, který bude totožný s počtem předmětů tohoto názvu a stejné úrovně ve vaku hrdiny.
Zaklínadla se stejnými názvy, ale různých úrovní se zobrazují různými piktogramy. Po použití zaklínadla předměty mizí z vaku.
Svitek jakékoliv úrovně může být použit hrdinou jakékoliv úrovně.

Jak použit zaklínadlo#

Existují dva způsoby:
1. Dvakrát kliknout na obrázku v záložce zaklínadel.
2. Jedenkrát kliknout na obrázku a pak stisknout tlačítko „Vytvořit“ v záložce zaklínadel.

Pokud se dvakrát používá stejné zaklínadlo
Vytvořená zaklínadla stejné úrovně se nesumarizují. Nahrazují se stejnými nebo vyšší úrovně. Zaklínadla nižší úrovně se netvoří.

Současné použití zaklínadel může být v boji. Stejná zaklínadla několika spojenců při útoků nebo obraně, která působí na protivníka nebo spojence, - sečítají se.
Zaklínadla-nákazy se vyměňují na stejné nebo zaklínadla-nákazy vyšší úrovně.

Na koho se nepůsobí/ kdo nemůže používat
Zaklínadla nepůsobí na postavy a hrdiny, které se nacházejí v útočišti.
Pokud nosičem zaklínadla mohl být hrdina a vlastnění, ale hrdina se nacházel v útočišti, nebude nosičem zaklínadla po tom, jak se ocitne v garnizoně vlastnění, ketré stalo nosičem zaklínadla.
Hrdina nemůže používat zaklínadla, pokud se nachází za zavřenou bránou/tunelem a nemůže stát příjemcem cizího zaklínadla.
Hrdina nemůže používat zaklínadla během mise, včetně když se nachází ve vlastnění spojence s misí „Výpomoc“.


Parametry zaklínadel:
  • Úroveň zaklínadla
  • Množství utrácené many (Všechna zaklínadla vyžadují manu)
  • Doba přípravy zaklínadla po jeho použití
  • Některá zaklínadla mají dobu platnosti
Po použití zaklínadla na město/hrdinu s dobou platnosti, na tuto dobu na městě/hrdinovi se objevují piktogram Použitého zaklínadla. Pokud zaklínadlo bylo použito na hráče, piktogram se objevuje v dolní části města.
  • Cíl použití
  • Cíl působení


Působení zaklínadla může být okamžitým a dlouhotrvajícím. Nosičem zaklínadla může být svůj/cizí/ spojenecký (klanový) hrdina, své/cizí/spojenecké (klanové) vlastnění (dále spojenecký znamená i klanový).
Je možné působení zaklínadla ne na nosiče zaklínadla.
Ku příkladu, nosičem zaklínadla je své vlastnění, kam přicházejí nepřátelská vojska, na která působí zaklínadlo. Zaklínadlo působí u ohromeného hrdiny.