Existuje dvě frakce - Temná a Světlá, a také pojetí „Odpadlík“, kdy hráč přijde o podporu své skupiny.

Světlí elfové a rytíři - jsou stoupenci Světlé frakce.
Temní elfové a démoni a Nemrtví jsou stoupenci Temné frakce.

Monstra nepatří k žádné frakci, nedá se dostat z nich frakční žebříček za žádných podmínek.


Odpadlík
Při útoku na jakékoliv vlastnění hráče své rasy (včetně vnějšího vlastnění) útočník stává na 7 dní odpadlíkem.
Veškerá vlastnění tohoto hráče se podepisují fialovou barvou v království.


Bonusy útoku podle rasy/frakce:
Při útoku na vlastnění své frakce u útočících vojsk se snímá -25 % útoku.
Při útoku na vlastnění své rasy u útočících vojsk se snímá -50% útoku.

Na odpadlíka mohou útočit hráči stejné rasy/frakce bez disbonusů útoku podle rasy/frakce.
Rasový bonus obrany rodné země nefunguje, když hráč je odpadlíkem.


Můžete ihned přestat být odpadlíkem pomocí starodávné magie černých perel. Klikněte na svém vlastnění a vyberte tlačítko „Zlepšit reputaci“. V otevřeném okně se objeví cena obřadu a varianty platby.

Žebříček
Za vítězství hráčů jedné frakce nad hráči jiné existuje zvláštní žebříček „Lojalita frakce“.
Lojalita frakce – je to hodnota zavražděných postav u hráčů z nepřátelské frakce (temní nebo světlí) nebo odpadlíků z jakékoliv frakce v ekvivalentně zlata. Body frakcí se započítávají jenom útočícím hráčům. Obráncům se nezapočítávají.

Při útoku na vlastnění, kde jako výpomoc stojí jiná frakce, pro útočící stranu frakce výpomoci se nepočítá, považuje se, že útok je na skupinu vlastnění.
Monstra, která jsou jako výpomoc – neovlivňují změnu skupinového žebříčku.


Pokud byl útok společný, body se udělují podle počtu armádních útoků na začátku bitvy.

PŘÍKLAD řešení bonusů a frakčního řebříčku pro rasu Démony.

Rasa útočníkaRasa obránce Frakční bonus k útoku
útočníku
Frakční žebříček Bonus obrany rodné země
obránce
Démon Rytíř 0 + +25
Elf 0 + +25
Démon -50 - +25
Drou -25 - +25
Nemrtví -25 - +25
Odpadlík 0 + 0Všechny odpovědi na frekventované otázky FAQ