Ničit budovy je možné v obcích měst (za městskými hradbami) a ve Vnějších vlastněních.

Aby se dalo zničit cizí budovy u sebe v obcích, je třeba zaútočit na město, kterému se tato budova patří, s misí "Ničení budov". Je třeba určit druhy budov pro ničení.
Pokud u hráče ve městě je uzavřena brána, nebudete moci ničit jeho budovy v obcích.

V misi Ničení budov moc armády (celkový útok) ovlivňuje to, kolik budov bude zničeno nebo poškozeno.
Při vítězství se poškozuje nebo ničí se minimum 1 budova.

Algoritmus určení ničení:
je nutně 200 jednotek útoku, které zbyly na konec boje (po kolu vzkříšení) vojsk na boření nebo poškození každé úrovně budovy,
po tom se náhodně určuje, uskuteční-li se ničení budovy této úrovně nebo ne.

Totiž dokonce když stačil počet útoku, poškození nebo zničení mohou být menší než maximálně možná.

Pokud útok stačí na ničení všech úrovní všech budov, minimálně po 1 úrovni každé budovy bude zničeno. Pokud útok není dostatečný, některé budovy mohou zůstat vůbec nepoškozeny, a některé poškozeny jen částečně.

Pokud jste zvolili pro ničení ten druh budov, který není u bránícího, žádné budovy nebudou zničeny.


Dělníci, stavitelé, specpostavy v budovách, a specpostavy v pořadí přípravy, nacházející se v budově v okamžik poškození nebo ničení — umírají.