Skladiště klanu a Rezervace klanu.


Úroveň
Kapacita,
zásob
Za jakou dobu
je přístupné předání zásob
od okamžiku otevření tunelu
Krystaly
1 0 0 30000 5000 0 100000 2 hodiny
2 0 0 40000 6000 0 200000 3 hodiny
3 0 0 50000 7000 0 400000 4 hodiny
4 50000 15000 60000 10000 0 800000 5 hodin
5100000 30000 100000 15000 0 1500000 6 hodin
6200000 50000 200000 30000 0 3000000 7 hodin
7300000100000 400000 50000 0 6000000 8 hodin

8

1 500 000

500 000

2 000 000

500 000

0

12 000 000

8 hodin


Úroveň
Kapacita,
obyvatelstva
Za jakou dobu
je přístupno předání obyvatelstva
od okamžiku otevření tunelu
Krystaly
1 0 0 30000 5000 0 5000 2 hodiny
2 0 0 40000 6000 0 10000 3 hodiny
3 0 0 50000 7000 0 15000 4 hodiny
4 0 0 60000 8000 0 20000 5 hodin
5 0 0 70000 9000 0 30000 6 hodin
6 0 0 80000 10000 0 40000 7 hodin
7 0 0 90000 11000 0 50000 8 hodin

8

100 000

250 000

900 000

11 000

0

100 000

8 hodin

Vůdce klanu může postavit v dolu budovu Skladiště klanu a Rezervace klanu.
Část zásob a obyvatelstva, které hoří (řádek Spáleno v bojové zprávě) při loupeži obyčejným hráčem, pro klan nehoří. Při loupeži hráčem, který je v klanu, ta část zásob a obyvatelstva se dostávají a shromažďují se v budovách Skladiště klanu a Rezervace klanu.


Podle naplnění skladiště a rezervace, vládce klanu může rozdělovat shromážděné zásoby mezi členy klanu podle vlastního rozhodnutí. Předání zásob a obyvatelstva je možné jenom při otevřeném tunelu Dolu. Jestli tunel byl uzavřen a vůdce je otevřel, po otevření tunelu musí uplynout určitá doba, uvedená v tabuli výše, z ohledu na úroveň skladiště/rezervace klanu, po které bude možné předání zásob/obyvatelstva.


Jiní hráči mohou krást zásoby ze skladiště klanu a obyvatelstvo kdykoliv, pokud je otevřen tunel.

K seznamu budov