Diplomati zabezpečují interfacovou možnost uzavírat svazy, zakládat nebo vstupovat do klanu, jmenovat zástupce.


Úroveň
1 5000 0 0 0 0


K seznamu budov K seznamu budov