Autozkoumání

V každé budově Expediční sbor lze zadat souřadnice království, které chcete prozkoumat.
Po stisknutí tlačítka „Začít“ začnou výzkumníci z této budovy zkoumat každé pole v určeném království. Výzkumníci vycházejí do mise s malou rychlostí, při tom šance jejich smrti je minimální,

Pokud zastavíte autoobjednávku nějakého království a pak znovu pustíte – výzkumníci budou pokračovat v zkoumání z buňky na které se zastavili. během přestávky můžete dělat ruční zasílání. A to je jedno, z jakého města a jaké budovy odesíláte autoobkednávku - bude pokračovat zkoumání z toho místa kde autoobjednavka byla zastavená, bez ohledu na ruční odesílání a dlouholetost zkoumání. V případě smrti výzkumníka při autoobjednávke, jeho buňka v království se zkoumá na konci kola zkoumání království a jenom potom přichází zpráva, že zkoumání království bylo ukončeno.
Pokud během automatického zkoumání něčí město zmizí z království, uprázdněná buňka se zkoumá na konci kola zkoumání království a jenom potom přichází zpráva o tom, že zkoumání království bylo ukončeno.

Pokud několik výzkumníků v automatickém režimu zkoumají jedno království - nebudou se dublovat: