Chcete-li najmout v Hospodě hrdinu, musíte:#

  • osvojit si vědu Řízení hrdinů
  • postavit budovu Hospoda
  • mít titul Suzerén
  • Najmout hrdinu ve vlastnění nelze během obklíčení toho vlastnění.

Pokud hráč měl hrdinu a stal se o titul níž, než Suzerén, hrdina se nebude podřizovat hráči do té doby, pokud hráč nestane Suzerénem. Při tom hrdina se chová jako ohromený.

Chcete-li se podívat na vlastnosti hrdiny, jeho artefakty a svitky, jeho návyky a zaklínadla, klikněte na zobrazení hrdiny.

Každý hrdina, ženského nebo mužského rodu, má:#

  • náhodné jméno ze seznamu jmen (Můžete měnit jméno hrdiny po najmutí),
  • třídu a specializaci,
  • určité množství many,
  • určité množství zkušenosti,
  • úroveň.

Mana je nutná pro vytvoření zaklínadel. #

S časem se obnovuje. Také lze nabít láhvemi many.
Mana se u ohromeného hrdiny neobnovuje, také u hrdiny v Útočišti a v misi.

Úroveň se záleží na zkušenosti - roste. #

Úroveň je omezen vědou.

(Viz. tabulku, která bude níž).

Po dosažení maximální úrovně zkušenost přestává růst.
Zkušenost hrdiny se záleží na hodnotě zabitých nepřátelských postav během boje. Počet zabitých se počítá po kolu vzkříšení.

Hrdina od zabitých nepřátelských vojsk protivníka získává zkušenost .

Pro vítězce v útoku 1 jednotka zkušenosti na hornickém serveru = 5000 zlatých hodnoty zabité armády nepřítele podle průměrnému kurzu
Pro vítězce v útoku 1 jednotka zkušenosti na bojovém serveru = 2000 zlatých hodnoty zabité armády nepřítele podle průměrnému kurzu
Pro vítězce obrany 1 jednotka zkušenosti = 20 000
Pro poraženého v útoku 1 jednotka zkušenosti = 200 000
Pro poraženého v obraně 1 jednotka zkušenosti = 333 333

Zkušenost od zabitých monster je o 250krát méně, než od vojsk hráčů (na hornickém).
Zkušenost od zabitých monster je o 1000krát méně, než od vojsk hráčů(na bojovém).

Pokud se boj prochází proti monstrům, zkušenost, získána podle popsáné výše úlohy hráče v boji se znásobuje o koeficient monster. S tímto koeficientem se počítají monstra zabitá v jakémkoliv vlastnění: ve zřícenině, na záštitě ve vlastnění hráče, útočící vlastnění hráče z zříceniny.

Pokud se boje účastní několik hráčů z jedné strany, zkušenost se rozděluje úměrně hodnotě vojsk hráčů podle průměrnému kurzu na okamžik začátku boje. Pokud hráč v boji nemá hrdinu, jeho částka zkušenosti se ztrácí.

Pokud se boje účastní ohromený hrdina - nezískává zkušenost.

Pokud se boje účastní útočící hrdina bez svých vojsk, prohraje, dokonce i když obránce vojska nemá, protože hrdina nemá parametr „Útok“.