Obchodní krámek se staví ve městě, obci města. Obchodní krámek získává zlato sám, plus zvyšuje poplatek z volného obyvatelstva.

Úroveň
Získávání, na hodinuU rasy Rytíř
Získávání, na hodinu
Zvýšení poplatku z obyvatelstva,
koeficient
Krystaly
1 0 300 50 0 0 1545 0,018
2 0 600 100 0 0 1854 0,022
3 0 900 300 0 0 2163 0,027
4 0 1 800 700 20 0 2472 0,032
5 0 2 000 800 70 0 2781 0,036
6 0 2 500 900 80 0 3090 0,041
7 0 3 0001 000 100 0 3399 0,045

8

0

90 000

30 000

3 000

0

66

198

0,052

Kdy v bance vlastnění množství zlata dosahuje skladního limitu, zastavuje se získáváni krámků a zvýšení poplatků z obyvatelstva.
Pokud ale v garnizoně nebo útočišti jsou vojska, která spotřebují gáži, krámky budou zčásti pracovat, aby zaplňovali spotřebu gáže. Pokud částka poplatků postačuje, budou pracovat pouze poplatky. Jinak - získávání obchodních krámků také.

K seznamu budov Listovat seznam dále