Terraformer odstraňuje překážky na buňkách - jezera, stromy, skály. Po tom, jak budova ukončila terraformaci, samolikviduje se, a na uvolněné buňce můžete stavět budovy.
Terraformer vyžaduje určitou dobu, aby ukončil proces terraformace. Zamiřte na budovu, objeví se vynořující se okénko s nápisem: Do ukončení zůstalo HH:ММ:VV. Čím vyšší úroveň budovy – tím rychleji ta doba nastane.


Úroveň
Čas terraformace
1 0 5000 800 20 0 4 dny
2 0 2000 500 0 0 1 den

K seznamu budov Listovat seznam dále